модафинил

Модафинил – какво представлява той

Модафинил е стимулатор от ново поколение, способен да регулира процеса на бодърстване на човек, без това да е в ущърб на неговия сън, което понякога се налага при съвременния начин на живот.

Read more